Χαβαλεδιάζοντας μέχρι θανάτου.

Η ψυχαγωγική, διασκεδαστική, χαβαλεδιάρικη διάθεση  συνιστούν όλο και πιο πολύ την κυρίαρχη επικοινωνιακή συνθήκη σε τοπικό και πλανητικό επίπεδο. Η συνταγή της ‘επιτυχίας’ δεν φαίνεται να διαφέρει ιδιαίτερα είτε πρόκειται για tv ή για μπλογκόσφαιρα. Δημιουργήστε αντιπαραθέσεις και ιστορίες με έντονα προσωπικά στοιχεία και διασκεδάστε την εξέλιξη τους.

Όπως διαμορφώνονται τα πράγματα στην εγχώρια δημόσια επικοινωνία αξίζει σίγουρα περισσότερης προσοχής η άποψη του Neil Postman στο Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business

Advertisement