Πολιτικοί θεσμοί, web 2.0, Κοινωνία.

To http://www.patientopinion.co.uk/ είναι μια πρότυπη υπηρεσία με στόχο της βελτίωση του Βρεταννικού ΕΣΥ. Ένα mash up στο οποίο ο πολίτης μπορεί να δημοσιεύσει και να βρεί περιστατικά και εμπειρίες , να αναζητήσει τις πλησιέστερες υπηρεσίες υγείας στον τόπο κατοικίας του και να δει πως βελτιώνεται το βρεταννικό ΕΣΥ από τις γνώμες των ασθενών που εξυπηρετεί.

Υπάρχουν τρεις, όχι ανταγωνιστικοί, τρόποι για να σκεφτεί κανείς αυτή την πρωτοβουλία.

Μπορούμε να τη δούμε ως μια πρωτοβουλία ανοικτής καινοτομίας που με τη χρήση web 2.0 πρακτικών  ανασυνθέτει τη σοφία των ασθενών  προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Μπορούμε να τη δούμε ως υπόδειγμα καλής πρακτικής του τι μπορεί να κάνει η , μη κερδοσκοπική στην προκειμένη περίπτωση, κοινωνική επιχειρηματικότητα όταν τα δημόσια δεδομένα διατίθενται από το κράτος για περαιτέρω χρήσεις.

Μπορούμε όμως ,και πρέπει,  να τη δούμε ως μια τρανή αποτυχία του σύγχρονου κράτους να προσφέρει παρόμοιες υπηρεσίες στους πολίτες του. Είναι πολύ σημαντικό για το δημόσιο συμφέρον αυτή η αποτυχία να καταλογίζεται και να γίνεται αντικείμενο συζήτησης. Να μην ξεχνιέται επειδή βρέθηκαν κάποιοι που κάνουν αυτό που θα έπρεπε να κάνει, ακόμα πιο ολοκληρωμένα, ένας κρατικός φορέας. Διαφορετικά θα διαιωνίζεται η  δυσαρέσκεια για τις δημόσιες υπηρεσίες που ,στον ένα ή στον άλλο βαθμό, είναι κοινή σε όλα τα σύγχρονα κράτη.  Μια δυσαρέσκεια που δεν θα έχει πρακτικό όφελος για το δημόσιο συμφέρον,  όσο δεν αρθρώνεται σε κοινωνικό αίτημα  αλλαγής  παραδείγματος  προς ένα ανοικτό μοντέλο διακυβέρνησης.

Εν συντομία, οι κεντρικοί πολιτικοί θεσμοί, όπως οι κυβερνήσεις και τα κόμματα, δεν φτάνει μόνο να ενθαρρύνουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα με κινήσεις όπως η ελεύθερη διάθεση των δημόσιων δεδομένων. Στους πολύπλοκους και αβέβαιους καιρούς που διανύουμε χρειάζονται γενναίες  αλλαγές στον τρόπο παραγωγής και διανομής των δημόσιων πολιτικών και δημόσιων υπηρεσιών. Οι ηγεσίες, οι κυβερνήσεις και τα κόμματα έχουν την ευθύνη αυτών των προσαρμογών. Όμως αυτή την ευθύνη πρέπει να τη μοιραστούν με την κοινωνία, χωρίς απλά να την μετακυλήσουν σε αυτή.

Άρθρο στο kalimera.pasok.gr