«Τουρκία – Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια μακρόχρονη παρεξήγηση;

Μόλις δημοσιεύθηκε το αφιέρωμα του ηλεκτρονικού περιοδικού Re-public με τίτλο «Τουρκία – Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια μακρόχρονη παρεξήγηση;». Περιλαμβάνει τα άρθρα:


Andrew Moravcsik – Η τουρκική ένταξη σε μία Ευρώπη πολλών ταχυτήτων;

Şevket Pamuk – Παγκοσμιοποίηση, εκβιομηχάνιση και μεταβαλλόμενη πολιτική στην Τουρκία

Jan Zielonka – Η ένταξη της Τουρκίας, τα πορώδη σύνορα, και η Ευρωπαϊκή ασφάλεια

Cengiz Aktar – Ο κατακερματισμός της πολιτικής της Ε.Ε. για την Τουρκία

Irving Louis Horowitz – Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τουρκικοί περιορισμοί και η αμερικανική αδιαφορία

Birol Yesilada – Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εκδημοκρατισμό της Τουρκίας και μερικά άλλα απροσδόκητα ζητήματα

Josef Bordat – Ευρώπη, Τουρκία και ο δημόσιος διάλογος πάνω στις αξίες: Ξεπερνώντας τις διαφορές με διάλογο

Hugh Pope – Η επικάλυψη Τουρκίας και Ευρώπης

Δημήτρης Τριανταφύλλου – Ο εκδημοκρατισμός της Τουρκίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Αχιλλέας Μητσός – Η υποστήριξη της ένταξης

Χρήστος Τριαντόπουλος – Ο «εξευρωπαϊσμός», η σταθερότητα και η ανάπτυξη της Τουρκίας