Ανοικτή Διακυβέρνηση και Συμμετοχικός Λόγος

Η χθεσινή συνεδρία της σειράς διαλέξεων Ζητήματα Επικοινωνίας που έγινε στο τμήμα ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών  με θέμα «Ανοικτή Διακυβέρνηση και συμμετοχικός λόγος: Πρός μια αποτελεσματική ψηφιακή συλλογικότητα;» ήταν μια πρώτη προσπάθεια να τεθούν σε διεπιστημονική προοπτική κάποια από τα θέματα που εγείρονται με την σταδιακή έλευση της Ανοικτής Διακυβέρνησης στην εγχώρια πολιτική.

Από το περιεχόμενο των ομιλιών και ιδίως από τις παρεμβάσεις που ακολούθησαν αναδείχθηκαν κάποιες βασικές πολυπλοκότητες του εγχειρήματος. Πολυπλοκότητες οι οποίες για να διαφωτιστούν ακόμα περισσότερο απαιτείται συστηματική ερευνητική προσπάθεια και εφαρμοσμένες πρακτικές.

Αναρτώ την παρουσίαση της εισήγησής μου με τίτλο «OpenGov: Προκλήσεις πρός μια πιο Ανοικτή Διακυβέρνηση» και αναμένω τη δημοσίευση των συνολικών πρακτικών και το επερχόμενο τεύχος της επιθεώρησης  «Επιστήμη και Κοινωνία» που είναι αφιερωμένο στη διαβούλευση για να επικαιροποιήσω το post.

Advertisement